Tips & Tools - Onderzoeken

PPPP

De Posterior Pelvic Pain Provocation (PPPP) test is, zoals de naam al aangeeft, een pijn provocatietest. Met de test worden de dorsale banden van het bekken op spanning gezet en zo op gevoeligheid getest. 
De patiënt ligt op de rug op de onderzoeksbank. De onderzoeker buigt het been aan de te onderzoeken zijde in heup en knie 90º. De test wordt uitgevoerd door via de knie druk te zetten in neerwaartse richting parallel aan het bovenbeen. Deze handeling geeft rek aan dorsale banden van het bekken.De test is positief indien pijn wordt aangegeven aan de achterzijde van het bekken.


ASLR

   
De eerste afbeelding hierboven toont de klassieke ASLR-test.De test kan echter ook uitgebreid worden om nadere informatie te krijgen. Een mogelijkheid (tweede afbeelding) is de test nogmaals te laten uitvoeren met inwaartse druk met de handen. De handen liggen hierbij beiderzijds aan de zijkant van de patiënt op het bekken, tussen de cristarand en de trochanter major. De onderzoeker geeft stevige druk en laat de ASLR beweging nogmaals uitvoeren. Als de patiënt aangeeft dat het heffen nu veel minder moeite kost dan zonder druk dan is dit een bevestiging van de beperkte controle over het bekken. De patiënt kan echter ook geen verschil merken of aangeven dat het zelfs moeilijker wordt. Dit kan een indicatie zijn van overbelasting, of er moet rekening mee gehouden worden dat de klachten een andere oorzaak hebben.
Tenslotte (derde afbeelding) kan de controle over het bekken ook door de patiënt zelf direct verbeterd worden. Dit kan onder meer gebeuren door de patiënt vóór het heffen van het been een beetje op te laten komen met de heterolaterale arm en schouder. Hierdoor worden de dwarse en schuine buikspieren geactiveerd en zal de patiënt in veel gevallen merken dat het heffen ook zo gemakkelijker verloopt. Volgens dit principe zijn er nog meer technieken te bedenken om het bekken te controleren. De ASLR kan hierbij als test voor effectiviteit dienst doen. Houdt er rekening mee dat bij vermoeidheid de patiënt ook slechter gaat functioneren.