Bestuurlijke structuur


Het Spine & Joint Centre heeft sinds 1997 als rechtsvorm een Stichting. Het Bestuur van deze stichting staat onder toezicht van de Raad van Toezicht en wordt geadviseerd door een Vertrouwenscommissie en een Cliëntenraad.

Schematisch ziet deze communicatie- en adviesstructuur er als volgt uit:

Samenstelling bestuur en raden

De samenstelling van de diverse organen binnen het Spine & Joint Centre is als volgt:

Raad van toezicht


Mr. drs. Rob Dalmijn

Voorzitter

Drs. Maarten Vermeulen

Lid

Drs. Pieternel Hummelen

Lid

Mr. Rob van Wylick

Ambtelijk secretaris

 
 

Bestuur


Chris Driessen

Voorzitter bestuur

Dr. Jan-Paul van Wingerden

Bestuurder

 

De samenstelling van de overige organen binnen het Spine & Joint Centre is als volgt:

Vertrouwenscommissie

Truus Nota-Vasmel – Voorzitter
Maarten Rutgers
Jan Messing

Cliëntenraad

Annemieke Loef – Voorzitter
Gerrie Bergmans
Erwin de Mooij

Reglementen en procedures

Het Spine & Joint heeft het bewaken van de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast spant het Spine & Joint Centre zich in om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke situatie. Bovendien willen wij u behandelen met professionele zorg.
Om deze redenen zijn er binnen het Spine & Joint Centre procedures en reglementen van toepassing, die wij regelmatig beoordelen en waar nodig herzien. De meest actuele documenten en procedures vindt u op deze pagina.