Vergoedingen revalidatiezorg 2020

Ook voor 2020 heeft het Spine & Joint Centre met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het bieden van revalidatiezorg aan hun verzekerden.

Dit betekent voor u als patiënt dat u als verzekerde van DSW, VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, iptiQ, ASR, ENO, of hun onderliggende labels, in 2020 terecht kunt bij het Spine & Joint Centre. Onze revalidatiebehandeling wordt dan vergoed uit uw basisverzekering. Hier leest u meer over de vastgestelde tarieven voor onze zorg.

Met Achmea (en haar labels) is voor 2020 geen contract afgesloten. Dit betekent dat er voor u als Achmea verzekerde een machtiging voor revalidatiebehandeling moet worden aangevraagd bij Achmea. 

Aan deze machtigingsaanvraag zitten strenge eisen verbonden en slechts een klein deel van deze machtigingsaanvragen wordt door Achmea toegekend.

U kunt hier meer lezen over de procedure en de eisen voor de machtigingsaanvragen bij Achmea.