Tarieven Spine & Joint Centre

Het maximale behandeltarief 2018 voor de behandeling door het Spine & Joint Centre is € 7.607,61. Dit is inclusief de uitgevoerde vooronderzoeken, de follow-up na 3 maanden en de eindevaluatie na een jaar.

Het maximale behandeltarief 2018 voor de uitvoering van de vooronderzoeken door het Spine & Joint Centre is € 859,51 indien deze onderzoeken niet leiden tot een daadwerkelijke behandeling.

Voor informatie over de vergoeding van onze revalidatiebehandeling kunt u in eerste instantie het best contact opnemen met uw verzekeraar. Hebt u dan nog vragen, neem dan contact op met onze patiëntenadministratie.

Het Spine & Joint Centre brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De NZa stelt elk jaar de maximale tarieven voor alle DBC zorgproducten vast op basis van gemiddelde kosten van die behandeling. De kosten van huisvesting, apparatuur e.d. zijn in deze kosten meegenomen.

Met de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over kortingspercentages op deze tarieven. Met de afzonderlijke zorgverzekeraars worden dus jaarlijks afspraken gemaakt over de geldende tarieven van onze behandeling voor uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u zelf moet betalen voordat uw zorgverzekeraar uw zorgkosten vergoedt. In 2018 is dit € 385,-. U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. De kosten van de zorg in het Spine & Joint Centre tellen mee voor uw eigen risico. Als het maximum van uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet bereikt is, dan wordt dit bedrag verrekend door uw zorgverzekeraar.

Wegblijftarief

Het Spine & Joint Centre hanteert een wegblijftarief van € 43,-. Dit tarief brengt het Spine & Joint Centre in rekening als u niet op uw afspraak verschijnt en deze niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vervoerskosten

Komt u van ver en overweegt u een aanvraag voor vergoeding van vervoerkosten te doen bij uw zorgverzekeraar? Informeer dan vooraf of zij deze kosten vergoeden.

Vergoeding door uw zorgverzekering?

Het Spine & Joint Centre heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars en hun onderliggende merken/labels:

ACHMEA

FBTO, avéro achmea, De Friesland, ZieZo, ProLife, OZF, INterpolis, Zilveren Kruis

VGZ

Univé, bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, VGZ

CZ

Ohra, CZdirect, Delta Lloyd, CZ

Menzis

anderzorg, HEMA, PMA, Menzis

DSW

stad holland, inTwente, DSW

Zorg en Zekerheid

AZVZ, Zorg en Zekerheid

eno

Salland, ZorgDirect

a.s.r.

Ditzo, De Amersfoortse

ONVZ

PNOzorg, VvAA, ONVZ

iptiQ

Promovendum, National Academic, BESURED