Verdieping en achtergrond

De revalidatiebehandeling van rugpijn, bekkenpijn en nekpijn in het Spine & Joint Centre is gebaseerd op jarenlange ervaring en ontwikkelingen én een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. Onder wat en hoe kunt u lezen hoe dit revalidatietraject er in grote lijnen uit ziet. Wilt u daarnaast nog meer te weten komen over onze behandeling van rugklachten, bekkenklachten en nekklachten, vindt u op deze pagina verdiepende informatie.

De visie van het Spine & Joint Centre

In de behandeling staat niet de pijn, maar herstel van functie centraal. Het uitgangspunt is dat bij voortdurende (chronische) klachten aan houding- en bewegingsapparaat mensen gebruik maken van compensaties, zoals alternatieve spiercoördinatiepatronen. Deze coördinatie-patronen stellen de patiënt enerzijds in staat (voor een deel) te blijven functioneren, anderzijds kan deze aangepaste spieractiviteit leiden tot overbelasting van (andere) delen van het lichaam. Hiermee is te verklaren waarom klachten voortduren en er zelfs andere klachten door kunnen worden veroorzaakt.
De behandeling in het Spine & Joint Centre heeft als uitgangspunt dat het neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van normale functie leidt tot toename van de belastbaarheid en daardoor (secundair) een afname van pijnklachten.

Eigen publicaties

Binnen het centrum wordt door onze medewerkers veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Hieruit volgt in veel gevallen een publicatie van een artikel of compleet proefschrift. Een aantal van deze publicaties biedt een verdiepende kijk op onze ideeën over de behandeling van rugklachten, bekkenklachten en nekklachten. Het boekje ‘Rugpijn en andere onbegrepen klachten” is geschreven door onze bestuurder Jan-Paul van Wingerden. In dit boekje belicht hij zijn visie op het behandelen van rugklachten in ‘normale’ taal, zonder teveel in medische en wetenschappelijke termen te vervallen. Dit boekje is algemeen verkrijgbaar via onder andere bol.com en de BSL-webshop.


Zwangerschaps-gerelateerde lage rugklachten

Proefschrift van Dr. J. Mens

Functionele anatomie bij revalidatie van lage rugklachten

Proefschrift van Dr. J.P. van Wingerden

Chronische a-specifieke lage rugklachten

Proefschrift van mw. Dr. K. Verkerk

Rugpijn en andere onbegrepen klachten

Dit boek van Dr. J.P. van Wingerden bepleit de betrokkenheid van het lijf bij chronische rugklachten. inzien hoofdstuk 1

Literatuur

De revalidatiebehandeling van het Spine & Joint Centre is gebaseerd op een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur. Bijna wekelijks komt daar literatuur bij die in meer of mindere mate relevant is voor de behandeling. Hieronder treft u een aantal verwijzingen naar een selectie van artikelen die illustratief zijn voor de verschillende aspecten van onze behandeling. De artikelen zijn interessant om te lezen en kunnen u helpen uw visie op onze behandeling te verbreden.


Biopsychosociaal model

Gatchel RJ, Peng YB, Peters ML, Fuchs PN, Turk DC. The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychological Bulletin 2007;133:581-624.

Bewegingsangst

Crombez G, Vlaeyen JW, Heuts PH et al. Pain-related fear is more disabling than pain itself: evidence on the role of pain-related fear in chronic back pain disability. Pain 1999; 80(1-2):329-39.

Vlaeyen JW, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain 2000;85:317-32.

Subclassificatie

Ronchetti I, Vleeming A, van Wingerden JP. Physical characteristics of women with severe pelvic girdle pain after pregnancy: a descriptive cohort study. Spine 2008; 33(5): 145-51.


Wilt u nog meer artikelen bekijken dan deze? Klik hier voor een uitgebreide lijst van gebruikte literatuur.