Vergoedingsvoorwaarden verzekerden Zilveren Kruis en haar labels

(Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, ProLife, ZieZo)


Het Spine & Joint Centre heeft voor 2021 geen contract met Zilveren Kruis en haar labels. Als u bij ons behandeld wenst te worden moeten wij een machtiging bij uw verzekeraar aanvragen.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • verwijzing dient voor medisch specialistische revalidatie te zijn (niet voor fysiotherapie)*,
  • u dient chronische klachten te hebben,
  • Alle mogelijke behandelingen (incl. zelfmanagement) zijn in de eerste lijn (zoals fysiotherapie/oefentherapie/ergotherapie) voldoende adequaat, intensief en langdurig geprobeerd zonder resultaat**,
  • U bent in verband met de klachten onder behandeling geweest bij een psycholoog,
  • De klachten moeten op minimaal drie van de volgende gebieden beperkingen geven: Werk/vrijwilligerswerk/school/studie, Huishouden, Sport, Lopen/Wandelen, Dagje weg/ vakantie, winkelen/boodschappen doen.

 

* Als u wordt verwezen door een medisch specialist (bv. Neuroloog, Orthopeed e.a.), mag deze aangeven dat eerstelijns behandeling geen nut heeft. Dit moet dan wel duidelijk worden aangegeven in de verwijzing.
** Als bewijs van uitbehandeld zijn vragen wij u om een verslag van de laatste 1e-lijns behandelaar.

De procedure


1.  U wordt door de huisarts of een medisch specialist verwezen naar het Spine & Joint Centre.
2.  Als de verwijzing voldoet aan de criteria maken wij met u een afspraak voor een onderzoek.

3.  Wij voeren het eerste deel van het onderzoek uit.
4.  Als in de loop van dit onderzoek blijkt dat u niet in aanmerking komt voor behandeling dan delen wij dat direct aan u mee.
5.  Als er geen contra-indicatie is, voeren wij het vervolg van het onderzoek uit.
6.  Als u in aanmerking komt voor behandeling dan dienen wij een machtigingsaanvraag in bij Zilveren Kruis.
7.  Als wij een machtiging van Zilveren Kruis ontvangen kunt u de behandeling starten.
8.  Als de machtiging wordt afgewezen kunt u: een andere zorgaanbieder proberen, danwel bezwaar aantekenen bij Zilveren Kruis.


Waarom deze machtiging voor behandeling?


Zilveren Kruis eist naast de standaard voorwaarden (zie boven) dat een machtiging voor behandeling wordt aangevraagd. Zonder machtiging van Zilveren Kruis worden de kosten van uw behandeling niet vergoed. Wij moeten daarom met u samen goed onderzoeken of medisch specialistische revalidatiebehandeling daadwerkelijk geïndiceerd is en of u aan de daaraan te stellen voorwaarden van Zilveren Kruis voldoet. Dit doen wij middels een onderzoek. Op basis van dit onderzoek kunnen wij een machtingsverzoek indienen bij Zilveren Kruis. Pas wanneer de machtiging wordt verleend kunnen wij tot behandelen over gaan. Wanneer het machtigingsverzoek wordt afgewezen en u heeft dringende reden om juist door het Spine & Joint Centre behandeld te willen worden dan kunt u bezwaar aantekenen bij Zilveren Kruis of ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Neem in dat geval contact op met onze patiëntenadministratie voor de voorwaarden.

Kosten en vergoeding


Het Spine & Joint Centre hanteert de door de overheid vastgestelde maximum tarieven. (lees hier meer)

In het geval van een machtiging voor behandeling wordt door Zilveren Kruis op de volgende wijze vergoed:
Restitutiepolis – het volledige bedrag wordt vergoed;
Naturapolis – een deel van het bedrag wordt vergoed.