Vergoedingsvoorwaarden verzekerden Achmea en haar labels

(Zilveren kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, Ziezo, Prolife) 


We zijn al langere tijd in gesprek met de verzekeraar. Tot op heden hebben wij nog geen contract kunnen sluiten met Achmea, wat betekent dat we de behandeling niet zomaar kunnen starten. We hebben eerst toestemming nodig van uw zorgverzekeraar, en zij stellen verschillende eisen:  

Eisen van de zorgverzekeraar:  

  • Behandeling door een oefen- of fysiotherapeut zonder resultaat;
  • Psychologische pijnbehandeling gevolgd, eveneens zonder resultaat;
  • Schriftelijke verslaglegging van de behandelaars over de beperkte resultaten.

Let op! Zelfs als aan deze eisen wordt voldaan, kan de verzekeraar alsnog geen toestemming geven voor de behandeling. 

Betaling en Vergoeding

Als de verzekeraar toestemming verleent, sturen wij u een factuur voor de behandeling. U betaalt deze en dient deze zelf in bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden worden mogelijk niet alle kosten vergoed. Wij zijn overtuigd van het nut en de effectiviteit van onze behandelmethode, maar verschillen op inhoudelijke gronden van mening met Achmea. Dit verschil van inzicht kan ertoe leiden dat uw verzekeraar de kosten van onze behandeling niet vergoedt. 

Vragen? We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@spineandjoint.nl of telefonisch: 010-4642211