Wetenschappelijk onderzoek

Het Spine & Joint Centre is zelf actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Het Spine & Joint Centre heeft hiertoe samenwerkingsverbanden met andere organisaties als de afdeling Neurowetenschappen en afdeling Huisartsengeneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ErasmusMC) en de Hogeschool Rotterdam. Op dit moment worden de volgende onderzoeken door medewerkers van ons centrum uitgevoerd:

Buikdruk als onderdeel van compensatiepatronen bij mensen met rugklachten

Bij rugklachten is de normale controle over de rug verstoord. Om te blijven functioneren gaan mensen spieren anders gebruiken. Dit wordt ‘compenseren’ genoemd. Bij de patiënten die de afgelopen jaren het Spine & Joint Centre hebben bezocht, is ontdekt dat mensen ook hun buik (-spieren) anders kunnen gaan gebruiken. Buikdruk speelt een rol bij de ondersteuning van de wervelkolom. Het anders gebruiken van de buikspieren kan dan ook onderdeel zijn van compensatiestrategieën. Sommige mensen met rugklachten houden de buik slap, terwijl anderen juist de buikspieren hard aanspannen. Er is erg weinig bekend over deze alternatieve strategieën en de mogelijke bijkomende effecten. Zo hangt de buikdruk ook samen met de werking van de bekkenbodem en het diafragma (middenrif). Met dit onderzoek trachten we meer wetenschappelijk inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen en gevolgen van het gebruik van (verkeerde) buikdruk bij mensen met rug- of bekkenklachten.

Doelstelling

Inzicht hebben in de werking, effectiviteit en bijverschijnselen van buikdruk bij mensen met en zonder rug of bekkenklachten.

Contactpersoon/onderzoeker

Initiator: Roel Langhout

Samenwerkingsverband

Afdeling Neurowetenschappen ErasmusMC, prof. dr. G.J. Kleinrensink en Prof. dr. Ir R.H.M. Goossens

Stress en bewegingscontrole

Als wij onze rug forceren of verdraaien kan de controle over de rug veranderen. Mensen gaan spieren anders gebruiken om te blijven functioneren. Niet alleen lichamelijke, maar ook mentale factoren beïnvloeden de activatiepatronen van spieren. Zo wordt verondersteld dat bijvoorbeeld stress de spierspanning verhoogt. Is de veranderde spieractivatie die optreedt bij mentale veranderingen zoals stress vergelijkbaar of zelfs overeenkomstig met de veranderde activatiepatronen als gevolg van fysieke veranderingen. Met andere woorden beïnvloeden fysieke en mentale aspecten de spieractivatiepatronen op identieke wijze? Of spelen hier andere mechanismen?

Doelstelling

Kennis van het effect van stress op de sturing van de wervelkolom en het bekken.

Contactpersoon/onderzoeker

Timothy Doorson

Samenwerkingsverband

Afdeling Neurowetenschappen ErasmusMC, prof. dr. G.J. Kleinrensink