Wachttijden voor het vooronderzoek en behandeling

De wachttijd voor een behandeling in het Spine & Joint Centre bestaat uit twee onderdelen: de wachttijd tot het vooronderzoek en de wachttijd tot de behandeling (na het vooronderzoek).

Als gevolg van de grote vraag naar onze behandeling en onze beperkte capaciteit is de wachttijd voor het vooronderzoek langer dan de NZa-norm.*

Is deze wachttijd voor u bezwaarlijk, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor een behandeling elders.

*) Treeknorm van de Nederlandse Zorgautoriteit

Wachttijd voor behandeling na de vooronderzoeken:

4 tot 6 weken

Peildatum: 6 september 2017

De wachttijd is een indicatie gebaseerd op de gemiddelden op de peildatum. De feitelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken en zijn afhankelijk van de aanmeldingen op dat moment.
Aan de vermeldde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.