Tarieven 2024

Spine & Joint Revalidatie hanteert de door de NZa vastgestelde declaratiestructuur en maximumtarieven voor “Chronische pijn” en “Houding & Bewegingsapparaat”. De tariefgroep waarin wordt gedeclareerd wordt bepaald door het berekenen van het aantal gewogen* uren dat voor uw afspraken is ingezet.

Afhankelijk van het aantal gewogen uren worden de volgende declaratiecodes en maximumtarieven voor 2024 gebruikt:

Declaratiecode 14E489 / 990027198 - max. tarief  € 325,55
Declaratiecode 14E490 / 990027199 - max. tarief  € 1109,57
Declaratiecode 14D838 / 990027195 - max. tarief  € 3573,37
Declaratiecode 14D837 / 990027194 - max. tarief  € 8506,31
Declaratiecode 14D785 / 990027142 - max. tarief € 3719,16


*) Een gewogen uur ontstaat doordat een feitelijk uur vermenigvuldigd wordt met een door de overheid aangegeven factor.

De vermenigvuldigingsfactoren die hiervoor gelden zijn de volgende: Therapeut - 1,0; Psycholoog - 1,3; Arts - 2,9


Het Spine & Joint Centre brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De NZa stelt elk jaar de maximale tarieven voor alle DBC zorgproducten vast op basis van gemiddelde kosten van die behandeling. De kosten van huisvesting, apparatuur e.d. zijn in deze kosten meegenomen. Met de afzonderlijke zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over kortingspercentages op deze tarieven. Met de afzonderlijke zorgverzekeraars worden dus jaarlijks afspraken gemaakt over de geldende tarieven van onze behandeling voor uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u zelf moet betalen voordat uw zorgverzekeraar uw zorgkosten vergoedt. In 2024 is dit € 385,-. U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. De kosten van de zorg in het Spine & Joint Centre tellen mee voor uw eigen risico. Als het maximum van uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet bereikt is, dan wordt dit bedrag verrekend door uw zorgverzekeraar.

Wegblijftarief

Het Spine & Joint Centre hanteert een wegblijftarief van € 55,-. Dit tarief brengt het Spine & Joint Centre in rekening als u niet op uw afspraak verschijnt en deze niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vervoerskosten

Komt u van ver en overweegt u een aanvraag voor vergoeding van vervoerkosten te doen bij uw zorgverzekeraar? Informeer dan vooraf of zij deze kosten vergoeden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar


Contracten met zorgverzekeraars

Voor 2024 zijn nog niet alle contracten officieel afgesloten.

 

LET OP: Bent u verzekerd bij Achmea of één van haar labels (FBTO, Zilveren Kruis, De Friesland, ZieZo, ProLife, OZF, Interpolis), dan gelden er andere regels. U leest hier meer over via deze link.


Wij hebben principe-afspraken met onderstaande zorgverzekeraars en hun labels. We gaan er dan ook van uit dat de declaraties bij deze verzekeraars net als voorgaande jaren gewoon zullen worden vergoed.

a.s.r.

Ditzo, De Amersfoortse


CZ

Ohra, Just, Nationale Nederlanden, CZ, CZ Direct


DSW

Stad Holland, inTwente, DSW


Eno

Salland

Eucare

Eucare

Menzis

anderzorg, HEMA, Menzis, Vinkvink


ONVZ

VvAA, ONVZ, Jaaah.


VGZ

bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Univé, Zekur.nl, VGZ


Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid


Aevitae

Aevitae