Tips voor begeleiding oud-patiënten bij training

Begeleiding van oud-patiënten bij het trainen in sportscholen en fitnesscentra

Het verbeteren van het lichamelijk functioneren is een belangrijke voorwaarde voor het verminderen van pijnklachten. Dit lichamelijk functioneren is bij patiënten met rug-, bekken- en nekklachten verre van optimaal. Er is een langere periode van oefening nodig om voldoende herstel te bereiken. Daarom adviseren wij veel van onze patiënten om na beëindiging van de 8 weken behandeling verder te trainen in een sportschool.

Knelpunten bij overstap revalidatie naar training

Bij het overstappen van trainen bij het SJC naar trainen in een sportschool kunnen onze patiënten problemen ervaren. De belangrijkste knelpunten voor hun training zijn:

Afwijkende trainingsapparatuur
De apparatuur die in sportscholen gebruikt wordt is niet alleen anders van fabrikant of model, de gewichtsopbouw van deze apparaten kan voor oud-patiënten nogal eens te grof en snel te zwaar zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer een fitness-instructeur een alternatieve instelling, oefening of apparaat voor kan stellen.

Werkwijze Spine & Joint Centre is onbekend
Het Spine & Joint Centre heeft echter een specifieke visie op de werking van de rug en het opbouwen van het functioneren daarvan. Hierbij staan subtiliteit en geleidelijke opbouw op de voorgrond. Daarnaast hanteert het Spine & Joint Centre een aantal uitgangspunten die soms haaks staan op de werkwijze in een fitnesscentrum.
Een voorbeeld is het buigen van de rug. Waar in fitnesscentra bij veel oefeningen het hol of recht houden van de rug wordt gestimueerd, streeft het Spine & Joint Centre juist naar het zo veel mogelijk buigen van de rug waar nodig. Deze verschillen in visie kunnen voor patiënten, maar ook voor de instructeurs erg verwarrend werken. Deze onduidelijkheid kan leiden tot niet-optimale training met minder of negatief resultaat.

Contact en overleg

Begeleidt u een oud-patiënt van het Spine & Joint Centre in uw centrum? Heeft u of de patiënt vragen over de apparatuur of de uitvoering van oefeningen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers leggen u graag uit wat de doelstellingen en uitgangspunten van onze behandeling zijn en welke gevolgen dit voor de training heeft.

Trainen er veel van onze oud-patiënten in uw centrum of wilt u uw instructeurs scholen in de Spine & Joint Centre-werkwijze? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van een ‘in company’-training in uw centrum te bespreken.