De behandeling – wat en hoe?

Heeft u al langere tijd (meer dan 6 maanden) klachten aan uw rug, bekken of nek? Dan kan een revalidatiebehandeling van het Spine & Joint Centre een goede mogelijkheid voor u zijn. De visie en werkwijze van het Spine & Joint Centre zijn ook van toepassing op klachten aan andere delen van het lichaam, die gerelateerd kunnen zijn aan rug- en/of nekklachten. Denk hierbij aan fybromialgie, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen, slaapproblemen door pijn of beperkingen bij sport.

Het Spine & Joint Centre beschikt over uitgebreide en diepgaande kennis over de werking van het bewegingsapparaat (functionele anatomie). Deze kennis is noodzakelijk om te begrijpen waarom mensen langdurige (chronische) klachten krijgen en houden. Heeft u langdurige lichamelijke klachten waarvoor tot op heden geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar is, dan kan het Spine & Joint Centre u helpen bij het zoeken naar of juist uitsluiten van lichamelijke oorzaken.

Via de onderstaande informatie komt u meer te weten over de onderzoeken en het revalidatietraject.

Aanmelding


Voordat u bij het Spine & Joint Centre in behandeling kunt komen, doorloopt u het aanmeldingstraject. Meer informatie hierover vindt u hier.


Onderzoeken

Voorafgaand aan de behandeling stellen we samen met u een zo volledig mogelijk beeld vast van uw klachten, mogelijke oorzaken en de manier waarop ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Dit doen we door een compleet onderzoek, dat bestaat uit de volgende onderdelen:Revalidatietraject

In de visie van het Spine & Joint Centre is het cruciaal dat u zelf een actieve rol heeft in uw herstel. De behandelaren helpen en ondersteunen u bij de te nemen stappen naar herstel. Maar ú neemt die stappen. Daarvoor moet u oefenen, maar heeft u ook kennis en informatie nodig. Dit alles krijgt u tijdens de revalidatiebehandeling in het Spine & Joint Centre.

De behandeling kent een specifieke opbouw die bestaat uit de volgende onderdelen:

Samen in beweging


Irene is een opgewekte, getrouwde 38-jarige vrouw met twee kinderen. Zij heeft sinds twee jaar rugklachten na zich een keer te hebben vertild. Ze ging er van uit dat haar klachten vanzelf over zouden gaan. Na een weekje thuis te zijn gebleven ging zij weer aan het werk als leerkracht op een basisschool en hervatte zij haar sport-activiteiten. Al gauw bleken haar klachten niet af, maar juist toe te nemen. De behandelingen door diverse hulpverleners hebben weinig of geen effect.
Irene raakt hierover steeds meer gefrustreerd. Het sporten gaat niet meer en ze heeft de weekenden nodig om bij te komen van een week werken. Irene heeft vooral veel moeite met de beperkingen in haar dagelijkse activiteiten, zoals in haar werk en de verzorging van haar kinderen en dat maakt haar onzeker. Door die onzekerheid probeert Irene nog meer dan voorheen en ondanks haar klachten aan haar verplichtingen te voldoen en aan de wensen uit haar omgeving tegemoet te komen. Hierdoor gaat zij voortdurend over haar fysieke grenzen en houden haar pijnklachten aan. Irene voelt dat zij steeds iets slechter wordt en weet niet hoe dit tegen te houden. Ze voelt zich machteloos en raakt steeds verder in de put.


Herkent u deze situatie? Irene is een verzonnen persoon, maar haar verhaal bevat veel elementen van verhalen die patiënten van het Spine & Joint Centre vertellen tijdens de intake-onderzoeken voor rugklachten of nekklachten. Zoals al kan blijken uit ons motto “Samen in beweging”: u bent niet alleen.

Uiteraard is ieders persoonlijke situatie op het gebied van rugpijn, bekkenpijn of nekpijn anders, maar vaak zien wij dat er ook veel overeenkomsten zijn. Onder andere om die reden werken wij met behandelgroepen, die een deel van de revalidatiebehandeling groepsgewijs doorlopen. Zo is er bijvoorbeeld op elke behandeldag een gezamenlijke les. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor individuele benadering en behandeling van uw klachten om op die manier tot een optimaal behandelresultaat te komen.