De behandeling - wat en hoe?

Aanmelding

Heb je meer dan 6 maanden klachten?
Ben je fors beperkt in het dagelijks leven?
Helpen andere behandelingen onvoldoende?

Vraag dan een verwijzing aan je huisarts of specialist (bijvoorbeeld: orthopeed, reumatoloog, neuroloog, neurochirurg of anesthesioloog)

Vraag een verwijzing voor medisch specialistische revalidatie.

Via de onderstaande informatie komt u meer te weten over de onderzoeken en het revalidatietraject.


Voordat u bij het Spine & Joint Centre in behandeling kunt komen, doorloopt u het aanmeldingstraject. Meer informatie hierover vindt u hier.


Onderzoeken


Om je goed te kunnen adviseren doen wij een uitgebreid diagnostisch onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek adviseren we je wat voor jou de beste aanpak van uw klachten is. Dit kan een behandeling in het Spine & Joint Centre zijn. Houd er rekening mee dat wij je ook een behandeling elders kunnen adviseren, of met een advies terugverwijzen naar je huisarts of verwijzer.

Klik hier om te zien hoe het intake-onderzoek eruit ziet.


Revalidatietraject

Als je in behandeling komt krijgt je je eigen individuele behandeltraject gericht op jouw situatie en doelstellingen (behandelplan). De behandeling wordt uitgevoerd in een groep patiënten die een vergelijkbaar traject volgen. In de groep worden lessen gegeven en worden soms oefeningen gezamenlijk uitgevoerd. Maar het blijft je eigen individuele traject.
Voor het uiteindelijke effect van de behandeling is het zeer belangrijk dat je dat je zelf een actieve rol neemt in je herstel. Het is de taak van de behandelaren je te helpen en ondersteunen bij de te nemen stappen naar herstel. Maar jij neemt die stappen zelf. Daarvoor ga je oefenen en trainen, maar heb je ook kennis en informatie nodig. Dit alles krijg je tijdens onze revalidatie behandeling.

De behandeling kent een specifieke opbouw die bestaat uit de volgende onderdelen:

De visie van het Spine & Joint Centre

In de behandeling staat niet de pijn, maar herstel van functie centraal. Het uitgangspunt is dat bij voortdurende (chronische) klachten aan houding- en bewegingsapparaat mensen hun lichaam niet optimaal gebruiken, maar afwijkende spierspanning opbouwen (compensaties).  Deze compensatiepatronen stellen de patiënt enerzijds in staat (voor een deel) te blijven functioneren, anderzijds kan deze aangepaste spieractiviteit leiden tot overbelasting van (andere) delen van het lichaam. Hiermee is te verklaren waarom klachten voortduren en er zelfs andere klachten door kunnen worden veroorzaakt.
De behandeling in het Spine & Joint Centre heeft als uitgangspunt dat het neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van normale functie leidt tot toename van de belastbaarheid en daardoor (secundair) een afname van pijnklachten.