De behandeling - wat en hoe?

Heeft u al langere tijd (meer dan 3 maanden) klachten aan uw rug, bekken of nek? Dan kan een revalidatiebehandeling van het Spine & Joint Centre een goede mogelijkheid voor u zijn. De visie en werkwijze van het Spine & Joint Centre zijn ook van toepassing op klachten aan andere delen van het lichaam, die gerelateerd kunnen zijn aan rug- en/of nekklachten. Denk hierbij aan fybromialgie, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen, slaapproblemen door pijn of beperkingen bij sport.

Het Spine & Joint Centre beschikt over uitgebreide en diepgaande kennis over de werking van het bewegingsapparaat (functionele anatomie). Deze kennis is noodzakelijk om te begrijpen waarom mensen langdurige (chronische) klachten krijgen en houden. Heeft u langdurige lichamelijke klachten waarvoor tot op heden geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar is, dan kan het Spine & Joint Centre u helpen bij het zoeken naar of juist uitsluiten van lichamelijke oorzaken.

Via de onderstaande informatie komt u meer te weten over de onderzoeken en het revalidatietraject.

Aanmelding


Voordat u bij het Spine & Joint Centre in behandeling kunt komen, doorloopt u het aanmeldingstraject. Meer informatie hierover vindt u hier.


Onderzoeken


Om te beoordelen of een behandeling in het Spine & Joint Centre voor u geschikt is, doen wij een uitgebreid intake-onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek adviseren wij u wat voor u de beste aanpak van uw klachten is. Dit kan een behandeling in het Spine & Joint Centre zijn. Het kan ook zijn dat wij u een behandeling elders adviseren, of met een advies terugverwijzen naar uw huisarts of verwijzer.

Klik hier om te zien hoe het intake-onderzoek eruit ziet.


Revalidatietraject

In de visie van het Spine & Joint Centre is het cruciaal dat u zelf een actieve rol heeft in uw herstel. De behandelaren helpen en ondersteunen u bij de te nemen stappen naar herstel. Maar ú neemt die stappen. Daarvoor moet u oefenen, maar heeft u ook kennis en informatie nodig. Dit alles krijgt u tijdens de revalidatiebehandeling in het Spine & Joint Centre.

De behandeling kent een specifieke opbouw die bestaat uit de volgende onderdelen:

De visie van het Spine & Joint Centre

In de behandeling staat niet de pijn, maar herstel van functie centraal. Het uitgangspunt is dat bij voortdurende (chronische) klachten aan houding- en bewegingsapparaat mensen gebruik maken van compensaties, zoals alternatieve spiercoördinatiepatronen. Deze coördinatie-patronen stellen de patiënt enerzijds in staat (voor een deel) te blijven functioneren, anderzijds kan deze aangepaste spieractiviteit leiden tot overbelasting van (andere) delen van het lichaam. Hiermee is te verklaren waarom klachten voortduren en er zelfs andere klachten door kunnen worden veroorzaakt.
De behandeling in het Spine & Joint Centre heeft als uitgangspunt dat het neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van normale functie leidt tot toename van de belastbaarheid en daardoor (secundair) een afname van pijnklachten.