De behandeling – wat en hoe?

Heeft u al langere tijd (meer dan 6 maanden) klachten aan uw rug, bekken of nek? Dan kan een revalidatiebehandeling van het Spine & Joint Centre een goede mogelijkheid voor u zijn. De visie en werkwijze van het Spine & Joint Centre zijn ook van toepassing op klachten aan andere delen van het lichaam, die gerelateerd kunnen zijn aan rug- en/of nekklachten. Denk hierbij aan fybromialgie, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen, slaapproblemen door pijn of beperkingen bij sport.

Het Spine & Joint Centre beschikt over uitgebreide en diepgaande kennis over de werking van het bewegingsapparaat (functionele anatomie). Deze kennis is noodzakelijk om te begrijpen waarom mensen langdurige (chronische) klachten krijgen en houden. Heeft u langdurige lichamelijke klachten waarvoor tot op heden geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar is, dan kan het Spine & Joint Centre u helpen bij het zoeken naar of juist uitsluiten van lichamelijke oorzaken.

Via de onderstaande informatie komt u meer te weten over de onderzoeken en het revalidatietraject.

Aanmelding


Voordat u bij het Spine & Joint Centre in behandeling kunt komen, doorloopt u het aanmeldingstraject. Meer informatie hierover vindt u hier.


Onderzoeken

Voorafgaand aan de behandeling stellen we samen met u een zo volledig mogelijk beeld vast van uw klachten, mogelijke oorzaken en de manier waarop ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Dit doen we door een compleet onderzoek, dat bestaat uit de volgende onderdelen:


U vult een aantal vragenlijsten in. Een deel van deze vragenlijsten vult u voorafgaand aan de intake thuis in, het andere deel van de vragenlijsten vult u op de dag van uw intake-onderzoek bij ons in het centrum op de computer in.
Een belangrijk onderdeel van het intake-onderzoek is een aantal metingen die wij bij u zullen uitvoeren.

Het gaat hierbij om een bewegingsanalyse door middel van video-meting en een echografisch onderzoek van buik en rug. Met deze onderzoeken kunnen wij onder andere lenigheid, kwaliteit van bewegen en specifiek gebruik van een aantal spieren in beeld brengen.

Na het invullen van de vragenlijsten en de uitvoering van de metingen, heeft u een uitgebreid gesprek met een van onze artsen en wordt u ook lichamelijk onderzocht.

Tijdens het gesprek zal de arts onder meer het ontstaan, het verloop en de ernst van de klachten met u bespreken. Ook worden de resultaten van de metingen met u doorgenomen.

Een consult met één van onze revalidatieartsen. U bespreekt met de revalidatiearts het advies of behandelplan met de daaraan gekoppelde doelstellingen voor de revalidatie.
Soms is op verzoek van de (revalidatie)arts een aanvullend onderzoek/consult in ons centrum nodig. Dit kan een gesprek met een psycholoog, manueel therapeut of andere therapeut zijn.

Revalidatietraject

In de visie van het Spine & Joint Centre is het cruciaal dat u zelf een actieve rol heeft in uw herstel. De behandelaren helpen en ondersteunen u bij de te nemen stappen naar herstel. Maar ú neemt die stappen. Daarvoor moet u oefenen, maar heeft u ook kennis en informatie nodig. Dit alles krijgt u tijdens de revalidatiebehandeling in het Spine & Joint Centre.

De behandeling kent een specifieke opbouw die bestaat uit de volgende onderdelen:

De behandeling begint met een intakegesprek met een van de therapeuten. In dit gesprek wordt het verloop van het revalidatietraject uitgelegd en bepaalt u uw behandeldoelen. Aan de hand van dit gesprek maakt de therapeut voor u een behandelplan op maat.
Het revalidatietraject bestaat uit 16 bijeenkomsten, verdeeld over 8 weken. U komt dus 8 weken lang, 2x per week een dagdeel van 3 uur naar ons revalidatiecentrum voor behandeling.
Samen met de therapeuten komt u in beweging, maar zult u ook op een juiste manier leren ontspannen en werkt u aan het herstel van uw lichaamsfuncties, waardoor u uiteindelijk uw dagelijkse activiteiten beter en met minder pijn kunt uitvoeren.
Op elke behandeldag krijgt u een groepsles over een onderwerp dat met uw klachten te maken heeft. Hierbij kunt u denken aan informatie over de werking van uw lichaam, pijn, balans in belasting en belastbaarheid en het maken van keuzes.

Een deel van de behandeling, waaronder de lessen, vindt groepsgewijs plaats. Daarnaast is er ruim aandacht voor uw specifieke doelen, vragen en knelpunten. Die kunt u met één van de therapeuten bespreken.

Elke behandeldag wordt uw voortgang door de behandelaren geëvalueerd. Aan het eind van de 8 weken wordt het resultaat met u besproken en wordt nader bepaald hoe u de daarop volgende 3 maanden zelf verder gaat met de opgedane kennis en ervaring.
Na deze periode komt u terug in ons centrum voor een gesprek met één van de behandelaren. In dit gesprek evalueren we hoe u de uitgezette lijn hebt kunnen voortzetten en wat u eventueel nog nodig hebt om het herstel goed te laten blijven verlopen.

Samen in beweging


Irene is een opgewekte, getrouwde 38-jarige vrouw met twee kinderen. Zij heeft sinds twee jaar rugklachten na zich een keer te hebben vertild. Ze ging er van uit dat haar klachten vanzelf over zouden gaan. Na een weekje thuis te zijn gebleven ging zij weer aan het werk als leerkracht op een basisschool en hervatte zij haar sport-activiteiten. Al gauw bleken haar klachten niet af, maar juist toe te nemen. De behandelingen door diverse hulpverleners hebben weinig of geen effect.
Irene raakt hierover steeds meer gefrustreerd. Het sporten gaat niet meer en ze heeft de weekenden nodig om bij te komen van een week werken. Irene heeft vooral veel moeite met de beperkingen in haar dagelijkse activiteiten, zoals in haar werk en de verzorging van haar kinderen en dat maakt haar onzeker. Door die onzekerheid probeert Irene nog meer dan voorheen en ondanks haar klachten aan haar verplichtingen te voldoen en aan de wensen uit haar omgeving tegemoet te komen. Hierdoor gaat zij voortdurend over haar fysieke grenzen en houden haar pijnklachten aan. Irene voelt dat zij steeds iets slechter wordt en weet niet hoe dit tegen te houden. Ze voelt zich machteloos en raakt steeds verder in de put.


Herkent u deze situatie? Irene is een verzonnen persoon, maar haar verhaal bevat veel elementen van verhalen die patiënten van het Spine & Joint Centre vertellen tijdens de intake-onderzoeken voor rugklachten of nekklachten. Zoals al kan blijken uit ons motto “Samen in beweging”: u bent niet alleen.

Uiteraard is ieders persoonlijke situatie op het gebied van rugpijn, bekkenpijn of nekpijn anders, maar vaak zien wij dat er ook veel overeenkomsten zijn. Onder andere om die reden werken wij met behandelgroepen, die een deel van de revalidatiebehandeling groepsgewijs doorlopen. Zo is er bijvoorbeeld op elke behandeldag een gezamenlijke les. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor individuele benadering en behandeling van uw klachten om op die manier tot een optimaal behandelresultaat te komen.