Aanmelden bij het Spine & Joint Centre

Het Spine & Joint Centre is een revalidatiecentrum, gespecialiseerd in rug-, bekken- en nekklachten. U kunt in het Spine & Joint Centre worden behandeld als u naar ons wordt verwezen door uw huisarts, een specialist of uw bedrijfsarts. Ook moet u voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden die te maken hebben met uw aandoening.

Daarnaast moeten uw klachten chronisch van aard zijn (langer dan 6 maanden klachten) en moet behandeling in de eerste lijn (bv. fysiotherapie) niet langer zinvol zijn; óf is het medisch aannemelijk dat deze niet zinvol is gezien de klachten. (Dit dient dan door uw verwijzer te worden aangegeven).

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u zich aanmelden voor een intake-onderzoek. De procedure hiervoor leest u hieronder (klik op de onderdelen voor meer informatie):

Om in aanmerking te komen voor behandeling in het Spine & Joint Centre heeft u een verwijzing nodig. Dit kan een verwijzing zijn van:
– huisarts
– medisch specialist (bv. orthopeed, neuroloog e.d.)
– bedrijfsarts

Zorg dat u zelf deze verwijzing krijgt, zodat u zeker weet dat de verwijzing bij ons terecht komt. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

U kunt de verwijzing ook digitaal naar ons toesturen via het aanmeldformulier. Dit bij voorkeur door middel van inscannen of eventueel fotograferen van de verwijzing.

Om in aanmerking te komen voor behandeling in het Spine & Joint Centre moet behandeling bij een eerstelijns behandelaar niet (langer) zinvol zijn.

Dit houdt praktisch in, dat (fysio)therapeutische behandeling geen of niet voldoende resultaat heeft voor uw klachten. Om deze reden ontvangen wij graag een behandelverslag van uw (fysio)therapeut bij aanmelding, zodat wij goed kunnen zien welke behandeling er al heeft plaatsgevonden voor de klachten.

In sommige gevallen kan uw verwijzer aangeven dat fysiotherapeutische behandeling voor uw klachten niet van toepassing is en u direct voor revalidatiebehandeling verwijzen.

Dit dient dan uitdrukkelijk op de verwijzing zijn aangemerkt.

Als u uw verwijzing en behandelverslag paraat heeft, kunt u zich via ons aanmeldformulier bij ons aanmelden.

Hierbij vragen we u enkele persoonlijke gegevens waaronder uw burgerservicenummer (BSN) en polisnummer van uw zorgverzekering.

Ook stellen we u een aantal korte vragen over uw klachten, ter indicatie voor het inplannen van de afspraken.

Zodra uw aanmelding door onze patiëntenadministratie wordt ontvangen, wordt deze op volledigheid en juistheid gecontroleerd.

Als alle gegevens op orde zijn, wordt u op onze wachtlijst geplaatst. Vervolgens zult u ongeveer 1 maand van tevoren bericht ontvangen over uw afspraakdata.

Als blijkt dat uw aanmelding niet volledig is, of er iets niet klopt, zullen de medewerkers van de patiëntenadministratie contact met u opnemen om een en ander af te stemmen.

Zijn er nog onduidelijkheden? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Aandachtspunten voor aanmelding bij het Spine & Joint Centre:

– U heeft een verwijzing nodig
– Eerstelijns behandeling moet niet (langer) zinvol zijn

(Lees ook de uitgebreide informatie op deze pagina)

Is dit voor u van toepassing? Dan kunt u het aanmeldformulier invullen:

AANMELDEN