Het intake-onderzoek van het Spine & Joint Centre


Om te beoordelen of een behandeling in het Spine & Joint Centre voor u geschikt is, doen wij een uitgebreid intake-onderzoek. Op basis van de resultaten van dit onderzoek adviseren wij u wat voor u de beste aanpak van uw klachten is. Dit kan een behandeling in het Spine & Joint Centre zijn. 
Het kan ook zijn dat wij u een behandeling elders adviseren, of met een advies terugverwijzen naar uw huisarts of verwijzer.

Het intake-onderzoek ziet er als volgt uit:

Spine joint vragenlijsten invullen

1 - Thuis vult u online een aantal vragenlijsten in.


Deze vragenlijsten helpen onze artsen om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten. Zo kunnen we bij de afspraken in het centrum gericht en doeltreffend aan de slag met de onderzoeken.

2 - We beoordelen uw kwaliteit van bewegen met een aantal metingen.


Om de werking van uw (buik)spieren en de kwaliteit van uw bewegingen te kunnen beoordelen, voeren we een aantal metingen uit:

  • een echometing* van de buikspieren.
  • een videometing* van de beweging van uw lichaam.
  • in sommige gevallen een bewegingsmeting van de nek.

* Voor deze onderzoeken moet u zich uitkleden. U kunt uw ondergoed aanhouden.

Image
Image

2 - We beoordelen uw kwaliteit van bewegen met een aantal metingen.


Om de werking van uw (buik)spieren en de kwaliteit van uw bewegingen te kunnen beoordelen, voeren we een aantal metingen uit:

  • een echometing* van de buikspieren.
  • een videometing* van de beweging van uw lichaam.
  • in sommige gevallen een bewegingsmeting van de nek.

* Voor deze onderzoeken moet u zich uitkleden. U kunt uw ondergoed aan houden.

Image

3 - Een onderzoeker bespreekt de klachten uitgebreid met u en voert een lichamelijk onderzoek uit.


In een uitgebreid gesprek bespreekt u met een onderzoeker (arts of therapeut) de aard en het ontstaan van uw klachten, de beperkingen die u ervaart en de eerdere behandelingen.

Ook wordt er een lichamelijk onderzoek* uitgevoerd, als aanvulling op de uitgevoerde metingen.


* Voor dit onderzoek moet u zich uitkleden. U kunt uw ondergoed aanhouden.

4 - Met de psycholoog bespreekt u uw mentale welzijn en belastbaarheid met betrekking tot de behandeling


Onze revalidatiebehandeling is intens en vraagt veel van u. Zo wordt u geadviseerd om delen van uw dagelijks leven tijdelijk(!) aan te passen. Bijvoorbeeld voor het nemen van rustmomenten of het (tijdelijk) verminderen van werk. Het is belangrijk te zien in hoeverre dit belemmeringen voor u kan geven en hoe we die belemmeringen samen met u kunnen overwinnen. De psycholoog bespreekt dit met u en geeft hierover een advies aan de revalidatiearts.
Image
Image

4 - Met de psycholoog bespreekt u uw mentale welzijn en belastbaarheid


Onze revalidatiebehandeling is intens en vraagt veel van u. Er wordt u onder andere gevraagd delen van uw dagelijks leven (tijdelijk) aan te passen. Het is belangrijk dat we met u kijken in hoeverre dit belemmeringen voor u geeft en hoe we deze kunnen aanpakken. De psycholoog bespreekt dit met u en geeft hierover een advies aan de revalidatiearts.

Image

5 - De revalidatiearts geeft u een passend advies


De revalidatiearts geeft u, met de informatie uit alle onderzoeken en gesprekken, uiteindelijk een behandeladvies. Wij zoeken hierbij voor u naar de best passende oplossing of aanpak voor uw klachten. Het kan dus ook zijn dat wij u adviseren om niet in behandeling te komen in ons centrum.

U kunt de volgende adviezen krijgen:

  • advies tot het volgen van een revalidatietraject in het Spine & Joint Centre te starten.
  • advies tot behandeling elders (oefen- of fysiotherapie). U krijgt dan specifieke behandeladviezen mee die uw behandelaar dient toe te passen.
  • advies om in overleg met uw huisarts te zoeken naar andere oplossingen voor uw klachten, bijvoorbeeld bij een andere specialist. Ook hiervoor krijgt u een specifiek advies mee.

Heeft u nog vragen over het intake-onderzoek?


Ik heb nog vragenhoe kan ik jullie bereiken?