Blijvend effect met de Spine & Joint Centre behandelmethode!


Onderzoek onder meer dan 1800 oud-patiënten wijst uit dat de Spine & Joint Centre behandelmethode blijvend effect heeft en bijdraagt aan de verlaging van zorgkosten in Nederland.

Download het onderzoek (.pdf)

Image

Al vanaf haar oprichting in 1996 legt het Spine & Joint Centre de behandelresultaten van haar patiënten vast. Ervaren beperkingenpijnbeleving en ervaren resultaat zijn de voornaamste evaluatiematen waarmee het resultaat van de behandeling wordt beoordeeld. Voor deze beoordeling zijn drie vaste momenten: aan het einde van de behandeling, drie maanden na de behandeling en een jaar na de behandeling.

Om de resutaten van de SJC-behandeling op de lange termijn te beoordelen is een onderzoek onder onze oud-patiënten uitgevoerd. Dit onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen:

  • De ontwikkeling van beperkingen en pijn, en ervaren effect  bepalen bij patiënten die de SJC-behandeling langer dan 2 jaar geleden hebben gevolgd. 
  • In het kader van kostenbesparing, kijken naar medicatie- en hulpmiddelengebruik en bezoeken aan zorgverleners.

Bijna 90% van de patiënten voelt zich aan het eind van de behandeling beter of veel beter.

Hiervan ervaart 60% klinisch relevant herstel.

Dit herstel is blijvend.


Image

64% van de respondenten bezoekt na de behandeling geen medisch specialist meer.

65% heeft na de behandeling geen onderzoeken als MRI of röntgen laten uitvoeren. Ook het gebruik van medicatie en hulpmiddelen neemt verder af.


Image

Wilt u meer weten over het onderzoek en de resultaten? Download het volledige onderzoeksverslag dan hier. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderzoek? Stuurt u deze dan naar communicatie@sjcn.nl