Duurzaam effect met onze methode!


Onderzoek onder meer dan 1800 oud-patiënten laat  zien dat het effect van de Spine & Joint  behandelmethode op langere termijn (jaren na de behandeling) aanhoudt. Mensen hebben langdurig een afname van hun klachten. Zo dragen wij bij aan verlaging van zorgkosten in Nederland.


Download het onderzoek (.pdf)

Image

Het Spine & Joint Centre meet altijd het effect van de behandel op haar patiënten. Dit doen we door de mate van  beperking in het dagelijks levenpijn en ervaren effect van de behandeling uit te vragen bij onze patiënten. We beoordelen deze parameters aan het eind van de behandeling, drie maanden na de behandeling en een jaar na de behandeling.

Om te weten wat de resultaten van de SJC-behandeling op de lange termijn zijn is een onderzoek uitgevoerd onder patiënten die de SJC-behandeling meer dan 2 jaar geleden hebben gevolgd.

We hebben hierbij gekeken naar: 

  • De resultaten voor de patiënt zelf:  beperkingen in het dagelijks leven, pijn, en effect van de behandeling   
  • Algemene resultaten  zoals kostenbesparing bij:  medicatie- en hulpmiddelengebruik en bezoeken aan zorgverleners.

89% van de patiënten voelt zich jaren na de SJC behandeling nog steeds beter of veel beter.

Dit kan beschouwd worden als een blijvend herstel.


Image

64% van de respondenten bezoekt na de behandeling geen medisch specialist meer.

65% heeft na de behandeling geen onderzoeken als MRI of röntgen laten uitvoeren. Ook het gebruik van medicatie en hulpmiddelen neemt verder af.


Image

Wilt u meer weten over het onderzoek en de resultaten? Download het volledige onderzoeksverslag dan hier. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderzoek? Stuurt u deze dan naar communicatie@sjcn.nl