Welke klachten behandelt het Spine & Joint Centre?

Het Spine & Joint Centre is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in de behandeling van klachten en pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat. In het bijzonder behandelen wij chronische pijnklachten aan de rug, de nek en het bekken. Deze klachten kunnen grote belemmeringen geven in het dagelijks leven. Rugpijn, nekpijn en bekkenpijn kunnen ervoor zorgen dat u uw dagelijkse taken niet meer kunt uitvoeren, moeilijkheden heeft met concentreren of bijvoorbeeld niet lang kunt staan.


Rugpijn

Wat is rugpijn nu eigenlijk? Bijna iedereen heeft er wel eens last van en het gaat vaak vanzelf weer over. Maar soms blijft de rugpijn aanwezig, komt hij steeds terug of wordt zelfs steeds erger. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen met bukken, slapen, tillen of staan. Op deze manier krijgt de rugpijn een steeds grotere invloed op je leven.

Het is dan van belang om uit te zoeken wat de oorzaak is van deze klachten. Helaas wordt er niet direct een duidelijke oorzaak voor rugklachten gevonden. Er zijn vaak geen afwijkingen te zien op bijvoorbeeld röntgenfoto's of MRI-scans.

In het Spine & Joint Centre concertreren we ons dan ook op hoe de rug functioneert. Vaak valt op dat deze functie niet optimaal is. Spieren worden te veel of op het verkeerde moment aangespannen. Zoiets is niet te zien op röntgenfoto's met andere beeldvormende technieken. Om dit te zien kijken we letterlijk naar het bewegen van de spieren en van het gehele lichaam.


Nekpijn

Voor het ontstaan van nekpijn kunnen net als bij rugpijn vele oorzaken zijn. Soms ontstaat nekpijn door een ongeval, maar dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Ook door verkeerd bewegen of langdurige overbelasting kunnen nekklachten ontstaan en kunnen deze ook blijven aanhouden. Nekpijn kan ernstig belemmeren in het dagelijks leven. Problemen met concentreren, onthouden en bijvoorbeeld duizeligheid kunnen voorkomen.

Als je langdurig last van je nek hebt en bewegingen zijn beperkt en pijnlijk, span je je nekspieren vaak meer aan dan nodig is. Dit doe je automatisch om je nek te beschermen. Dit levert extra veel spanning in de nek op. Deze extra spanning is niet alleen vermoeiend, hij veroorzaakt ook pijn.


Bekkenpijn

Er zijn veel verschillende oorzaken voor bekkenklachten. Bekkenklachten komen niet alleen voor bij vrouwen, maar ook bij mannen. Vaak wordt gedacht dat bekkenklachten vooral met zwangerschap te maken hebben, maar niets is minder waar.

In veel gevallen hebben rugklachten hun oorsprong in het bekken. Eigenlijk is de onderliggende oorzaak voor bekkenklachten bijna altijd een mechanische impact op het bekken. Dat kan een val met de fiets zijn, een val bij sporten, maar ook een auto-ongeval. Wanneer bekkenklachten rond de zwangerschap optreden is dat omdat het bekken dan iets kwetsbaarder is en dus eerder overbelast raakt.

Veel mensen beseffen niet eens dat ze een klap op het bekken gehad hebben, omdat er andere problemen op dat moment groter waren. Je merkt vaak pas later, soms zelfs jaren later, dat je lijf niet doet wat je ervan verwacht. Het begint bijvoorbeeld met moe opstaan en kleine pijntjes, die steeds erger worden en kunnen leiden tot ernstige beperkingen.


Wat kan het Spine & Joint Centre doen aan deze klachten?

Na een uitgebreid diagnostisch onderzoek met een aantal metingen en gesprekken met de arts en revalidatiearts stellen we samen een behandelplan op om tijdens ons therapietraject te gaan werken aan het verhelpen van de klachten en realiseren van je doelen.

Wil je een stap zetten naar beter bewegen en beter leven? Meld je dan nu aan voor een intake-onderzoek:


Aanmelden voor intake