Organisatiestructuur

Het Spine & Joint Centre is een medisch specialistisch poliklinisch revalidatiecentrum voor de behandeling van complexe chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat, specifiek voor de nek en de rug.

In het Spine & Joint Centre werkt een uitgebreid multidisciplinair team, bestaande uit specialisten (revalidatiearts en anesthesioloog), artsen, therapeuten en trainers. Verschillende disciplines werken binnen onze organisatie laagdrempelig en intensief samen vanuit een aanpak, waarbij herstel van de fysieke functie centraal staat.

De artsen worden aangestuurd door de revalidatiearts, die rapporteert aan de Bestuurder Zorg. De behandelteams worden aangestuurd door teamleiders, die evenals de psychologen en de functieonderzoeker rapporteren aan de bestuurder Zorg. Het Bestuur geeft daarnaast leiding aan diverse ondersteunende functies.

Organogram


organisatie revalidatie

Bestuurlijke structuur


Het Spine & Joint Centre heeft sinds 1997 als rechtsvorm een Stichting. Het Bestuur van deze stichting staat onder toezicht van de Raad van Toezicht en wordt geadviseerd door een Vertrouwenscommissie en een Cliëntenraad.

Schematisch ziet deze communicatie- en adviesstructuur er als volgt uit:

Samenstelling bestuur en raden

De samenstelling van de diverse organen binnen het Spine & Joint Centre is als volgt:

Directie


Dr. Jan-Paul van Wingerden

Bestuurder

 
 
 

Raad van toezicht


Drs. Remco Bervoets MBA

Voorzitter

Drs. Annet Slijkhuis MIF

Lid

Drs. Winfred de Gier RA

Lid

 

De samenstelling van de overige organen binnen het Spine & Joint Centre is als volgt:

Vertrouwenscommissie

Truus Nota-Vasmel - Voorzitter
Maarten Rutgers
Jan Messing

Cliëntenraad

Nienke Schroer-Reurink - voorzitter
André van Peppen
Janke van der Sluis