Onderzoek naar onderliggende mechanismen van aanhoudende klachten bij ex-Covid19-patiënten


Image

Een Covid-19 infectie kent heel verschillende verlopen. Van enig griepgevoel tot een IC opname met kunstmatige beademing. Ook het herstel na de Covid-19 infectie verloopt wisselend. Veel mensen houden ook ver na de infectieuze periode lange tijd diverse klachten. Hieronder vallen onder meer: benauwdheid, duizeligheid, hoofdpijn, spierpijn, geen inspanning kunnen leveren, zeer moeizaam de conditie kunnen opbouwen enzovoort.

Er zijn veel en zeer uiteenlopende verklaringen voor deze aanhoudende klachten. De meeste van deze verklaringen zijn veronderstelling zonder onderbouwend bewijs. Behandeling en trainingen hebben vaak zeer langzaam en weinig effect.


Wij zouden graag nader onderzoeken of er overeenkomsten zijn tussen ex-Covid19-patiënten en rugpijnpatiënten en of onze behandelwijze ook effectief kan zijn op de restklachten bij ex-Covid19-patiënten.

Daarom zouden wij graag een aantal (ongeveer 25) ex-Covid patiënten nader onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit een gesprek en een kort lichamelijk onderzoek (1- 1 ½ uur). Afhankelijk van het klachtenbeeld zouden wij deze patiënten ook willen vragen enkele oefeningen enige dagen toe te passen.

Dit onderzoek is kostenloos. Wij hebben ook nog geen volledige behandeling voor Covid-19 restverschijnselen. Als blijkt dat wij de restverschijnselen effectief kunnen verminderen zullen wij met zorgverzekeraars overleggen hoe deze behandeling aangeboden kan worden.    

Wilt u meedoen aan dit onderzoek en bent u in de gelegenheid naar ons centrum te komen neem dan alstublieft contact op via onderstaande button. U kunt dan een aanmeldformulier. Let op: u dient inmiddels niet meer Covid-positief te zijn.    


Aanmelden

Het revalidatiecentrum het Spine & Joint Centre behandelt al 25 jaar mensen met chronische pijnklachten aan rug, bekken of nek. Onze behandeling richt zich op fysiek herstel, waarbij functie van de buikspieren een centrale plaats inneemt. Het is voor ons al bekend dat onze werkwijze een positief effect heeft op longfunctie (hoewel dat niet het primaire doel is).

Wij menen bij ex-Covid-19 patiënten met restklachten een aantal lichamelijke aspecten te zien die overeenkomsten hebben met pijnpatiënten. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan samenhang tussen de werking van buikwand en diafragma (middenrif).

Ons vermoeden is dat Covid-19 de interactie tussen buikwand en diafragma op zo’n manier verstoort dat de gangbare behandelmethoden daar onvoldoende invloed op hebben.

Wij willen graag nader onderzoeken in hoeverre er inderdaad overeenkomsten zijn tussen ex-Covid-19 patiënten en chronische rug patiënten, en of onze behandelwijze de rest-klachten positief beïnvloeden.