Het onderzoekend en behandelend team

In het Spine & Joint Centre werken we met een multidisciplinair team samen om uw klachten in beeld te brengen, de juiste behandelwijze te bepalen en deze samen met u uit te voeren.

Dit team bestaat uit de volgende disciplines:

Specialisten
revalidatieartsen en anesthesioloog


“Ervaren dat iemand van patiënt naar coach in eigen herstel komt, daar word ik blij van!”
Marco van Woensel

De revalidatiearts werkt samen met de overige artsen en de behandelaars aan uw duurzaam herstel, en is eindverantwoordelijk voor uw behandeltraject.

Artsen
diagnose en controle


“Het geeft veel voldoening als ik iemand al tijdens het onderzoek kan laten ervaren dat hij of zij zelf weer de regie kan krijgen over de klachten. Dat biedt een mooi perspectief voor de therapie.”
Dennis Wielheesen

Het artsenteam is verantwoordelijk voor de diagnostische onderzoeken naar de aard en oorzaak van de klachten en de optimale behandelwijze. Ook begeleiden zij de behandelteams bij de behandeling van patiënten.

Therapeuten
training en begeleiding


“Ons doel is dat een patiënt inzichtelijk heeft wat er fysiek aan de hand is, ervaart hoe de klachten te beïnvloeden zijn en uiteindelijk als ‘eigen therapeut’ de deur uitgaat.”
Annemiek van Doornik

Het team van therapeuten, geleid door teamleiders, zorgt voor de inhoudelijke behandeling, de trainingsbegeleiding, de lessen en alle aanverwante zaken.

Manueel therapeuten
verbeteren van beweeglijkheid


“Hoe vaak een patiënt ook al onderzocht is, wij zoeken altijd verder omdat we ervan overtuigd zijn dat aspecifieke klachten niet bestaan.”
Britta Ischebeck

Ons uitgangspunt is dat wanneer u uw gedrag verandert en adequaat gaat bewegen, uw lichaam hierop reageert en beter gaat functioneren. Het komt echter soms voor dat een bepaald aspect van het bewegen niet of slechts moeizaam verandert. In die gevallen kan manuele therapie helpen de fysieke functie sneller te verbeteren. In de meeste gevallen betreft het gewrichten die onvoldoende beweeglijkheid hebben.

Psychologen
fysiek maar ook mentaal


“Klachten hebben vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Psychologen kijken naar welke gedachten, gevoelens en gedrag op de voorgrond staan en waarom dat is.”
Twan van Opstal

De behandeling in ons revalidatiecentrum is niet alleen fysiek, maar ook mentaal uitdagend. Er wordt van u gevraagd na te denken over aspecten in uw leven waar u mogelijk niet eerder bij heeft stilgestaan. Psychologen worden tijdens de behandeling ingezet als u moeite heeft de gevraagde veranderingen in het dagelijks leven door te voeren of als u mentaal zo onder druk staat dat de effectiviteit van de behandeling in het geding komt.