Incontinentie

Incontinentie is het ongewild verlies van urine of ontlasting. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een veel voorkomende oorzaak is een niet optimaal functioneren van de bekkenbodem.

Verstoorde bekkenbodemfunctie

Bij ongewild verlies van urine wordt vaak gedacht dat de bekkenbodem te zwak of te slap is. Mensen krijgen dan oefeningen om de bekkenbodem sterker te maken. Deze oefeningen werken vaak weinig of hebben zelfs een averechts effect. Dit komt omdat de bekkenbodem eerder teveel gespannen is. Door deze aanhoudende hoge spanning schiet de bekkenbodem nét tekort als plotseling de druk wordt opgevoerd zoals bij lachen, hoesten of springen of iets zwaars tillen. Waardoor kan een bekkenbodem teveel spanning hebben?

Compensatie bekkenklachten

Er zijn verschillende lichamelijke en emotionele oorzaken voor een verhoogde bekkenbodemspanning. Een veel voorkomende oorzaak is dat de bekkenbodem meer spanning krijgt wanneer de controle over de bekkengewrichten niet goed werkt. De bekkenbodem is dan onderdeel van een compensatiepatroon.

Oplossing

Als de bekkenbodem verhoogd actief is in relatie met bekkengordelklachten dan heeft het doen van ontspanningsoefeningen alleen weinig zin. De bekkenbodem staat immers een ander probleem op te lossen! Door de controle over het bekken zelf te verbeteren kan de bekkenbodem ook meer ontspannen en zijn functie weer met normale spanning uitvoeren. Wij zien talloze patiënten met bekkengordelpijn waarbij hun incontinentie afneemt zodra de controle over het bekken verbetert.