Maatregelen i.v.m. voorkomen verspreiding Coronavirus

Zoals u welbekend zijn er verregaande maatregelen afgekondigd in het kader van het beheersen van het Coronavirus. Ook het Spine & Joint Centre dient gevolg te geven aan deze maatregelen.

Daarom schorten wij tot nader order de komende diagnostische onderzoeken en groepsbehandelingen in het Spine & Joint Centre per direct op. Wat betekent dit voor u?

Bent u onder behandeling?

U kunt de komende tijd niet naar het Spine & Joint Centre komen voor de groepsbehandeling.

Wel gaan wij communicatiekanalen inrichten om u op afstand te begeleiden zodat u de reeds verkregen kennis en oefeningen thuis kunt voortzetten.

Wij zijn nu bezig om deze kanalen in te richten. Zodra wij hierover meer kunnen vertellen, zullen we dit per e-mail aan u doorgeven.

Zodra de situatie rond Corona toestaat dat er weer direct contact is zullen wij u hierover uiteraard ook informeren, waarbij wij u nader zullen informeren hoe wij uw behandeling kunnen continueren.

Stond u ingepland om een behandeling te starten?

Als uw startdatum in de komende weken valt, dan wordt deze datum tot nader order opgeschort. Wij zullen u per e-mail informeren wat de nieuwe startdatum van uw behandeling wordt, zodra wij hier meer zicht op hebben. 

Heeft u in de tussentijd dringende vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen (telefonisch: 010-4642211 of per e-mail: info@sjcn.nl).

Wij vinden het uitermate vervelend dat we uw behandeling op dit moment niet op de gebruikelijke wijze kunnen voortzetten. Het maatschappelijk belang gaat in deze voor. Wij vragen uw begrip hiervoor, en zullen er al het mogelijke aan doen om u de komende tijd toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen wij met elkaar bijdragen aan het beperken van de gevolgen van het Corona-virus.

Het bestuur van het Spine & Joint Centre Hans van der Horst en Jan-Paul van Wingerden