Onderzoek naar langetermijneffect behandeling: blijvend effect!

Onderzoek wijst uit: revalidatiebehandeling Spine & Joint Centre is blijvend effectief en draagt bij aan beheersing zorgkosten

Blijvend effect
De revalidatiebehandeling van het Spine & Joint Centre heeft zeer effectieve behandelresultaten met blijvend effect. Dit blijkt uit onderzoek naar de langetermijneffecten van de revalidatiebehandeling onder alle oud-patiënten uit de behandelperiode 2012-2015.
Ruim 60% van de respondenten geeft aan dat hun pijn en beperkingen in het dagelijks leven door de behandeling aanzienlijk minder zijn geworden.

Het onderzoek laat zien dat het herstel van de patiënten ook ná het einde van de behandeling doorzet, wat bevestigt dat het revalidatietraject in het Spine & Joint Centre ook op lange termijn effectief is.

Beheersing zorgkosten
De behandeling heeft bovendien een positief effect op de zorgconsumptie van patiënten na de behandeling. Het blijkt dat zo’n 64% van de respondenten na de behandeling geen medisch specialist meer heeft hoeven bezoeken voor de klachten waar zij in het Spine & Joint Centre voor behandeld zijn (ter vergelijk: door 78% werd voor de behandeling één of meerdere specialisten bezocht). In de jaren na de behandeling nemen ook het gebruik van medicatie en hulpmiddelen verder af.

Hieruit blijkt dat de behandeling in het revalidatiecentrum bijdraagt aan vermindering van de zorgconsumptie en daarmee aan de beheersing van zorgkosten. Hiermee sluiten de resultaten van het onderzoek aan op de missie van het Spine & Joint Centre: “Doel van de behandeling is pijnreductie vanuit het zelfregulerend vermogen van patiënten. Het Spine & Joint Centre wil tevens bijdragen aan de kwaliteit van (revalidatie-) zorg en de beheersing van medische kosten in Nederland.”

Lees meer op deze pagina: spineandjoint.nl/langetermijn