AANPASSING TOPSTRUCTUUR

Vanaf 1 augustus 2015 maakt Chris Driessen naast Jan-Paul van Wingerden deel uit van het bestuur van de Stichting Spine & Joint Centre, een medisch specialistische zorginstelling voor behandeling van ernstige chronische (pijn-) klachten van rug, bekken en nek.
De Raad van Toezicht van de Stichting Spine & Joint Centre, heeft Chris Driessen benoemd als bestuurder en breidt daarmee het bestuur uit. Chris Driessen is een ervaren manager en bestuurder. Tot 2008 gaf hij als directievoorzitter c.q. als lid van de Raad van Bestuur mede leiding aan grote landelijke organisaties op het terrein van sociale zekerheid en zorgverzekeringen. Thans adviseert hij directies en besturen en is hij professioneel toezichthouder bij meerdere organisaties in de zorg en daarbuiten. Chris Driessen wordt voorzitter van het bestuur en zal zich bezighouden met de bedrijfsvoering en externe relaties.

my responsephone case with lanyardfoto handyhullenphone casewww.blossomflwr.com

De huidige bestuurder, Jan-Paul van Wingerden gaat zich volledig richten op de zorginhoud, het wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteitsborging en de innovatie. Dr. Jan-Paul van Wingerden is een gekende en erkende professional op het gebied van de behandeling van ernstige chronische (pijn-) klachten van rug, bekken en nek. Hij is de stimulator en vormgever van de bijzondere en succesvolle behandelmethode zoals die door het Spine & Joint Centre wordt toegepast.