(Her)certificering op het gebied van kwaliteit en veiligheid

Het Spine & Joint Centre wordt jaarlijks geauditeerd door een externe onafhankelijke partij, DNV GL, in het kader van de certificering voor ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO-NEN 15224 (de ISO-norm voor zorg en welzijn.) Een certificaat is drie jaar geldig. Dit jaar stond dan ook een hercertificering op het programma.

Dit jaar hebben we gekozen ook de (patiënt)veiligheid apart te laten certificeren volgens de NTA 8009. Al jaren wordt ook ons (patient)veiligheidsmanagementsysteem meegenomen bij de certificering voor NEN 15224, maar ditmaal wilde wij een dergelijk belangrijk onderwerp apart laten certificeren.

Voor beide certificeringen zijn geen belemmeringen gevonden en de audit is dan ook afgesloten met een zeer mooi resultaat. Zoals DNV GL aangeeft: “Het Spine & Joint Centre heeft haar managementsystemen goed onder controle, doelen worden behaald. Er wordt binnen het Spine & Joint Centre actief gewerkt aan verbeteringen.”

Wij zijn dan ook trots u te kunnen melden dat deze beide onderdelen (weer) gecertificeerd zijn en blijven zoals opgemerkt actief werken aan verbetering van onze organisatie.

ISO certificering Spine & Joint Centre