IMPRESSIE 20-JARIG JUBILEUM SPINE & JOINT CENTRE – 13 APRIL 2016

20 jaar Spine & Joint Centre
Op 13 april 2016 vierde het Spine & Joint Centre met een mini-symposium op gepaste wijze het 20-jarig bestaan. Het thema van het symposium was , ‘innoveren in de zorg‘. Het werd gehouden in de nieuwe werklocatie van het Spine & Joint Centre in het voormalig Gerechtsgebouw aan de Noordsingel in Rotterdam, dat in 2015 is betrokken. Ongeveer 150 genodigden luisterden naar interessante lezingen over innovatie in de zorg en waren getuige van twee dansperformances van Eldridge en Annemarie Labinjo die het motto van het Spine & Joint Centre ´Samen in beweging‘ verbeeldden en kracht bijzetten.

De gasten werden in de hal van ons monumentale pand ontvangen.
Dagvoorzitter Chris Driessen (Voorzitter Bestuur Spine & Joint Centre) opent het officiële gedeelte van het mini-symposium.
Het symposium werd geopend met een verbeelding van ons motto 'Samen in beweging' door dansers van het Scapino Ballet Rotterdam.
Tijdens het mini-symposium werd de nieuwe website van het Spine & Joit Centre officieel gelanceerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. drs. Rob Dalmijn.
Een introductie van het thema van de dag 'Innoveren in de zorg' door de voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. drs. Rob Dalmijn.
Uitleg over de noodzaak van innovatie in de zorg door drs. Joep de Groot, directeur van CbusineZ, het innovatiebedrijf van zorgverzekeraar CZ.
Dr. Jan-Paul van Wingerden, Bestuurder Zorg van het Spine & Joint Centre, spreekt over de innovatieambities van het Spine & Joint Centre.
Prof. Dr. Maurits van Tulder,  hoogleraar Health Technology Assesment, VU Amsterdam, vertelt over Evidence Based Practice in zijn lezing 'Meten is weten, ook in de revalidatiezorg'.
Dr. Jan-Paul van Wingerden ontvangt van mr. drs. Rob Dalmijn een attentie voor zijn reeds twintig jaar voortdurende inzet voor het Spine & Joint Centre.
Dagvoorzitter Chris Driessen sluit het officiële deel van de dag af en nodigt de gasten uit voor een drankje en een kijkje in monumentale pand.
In diverse ruimtes in het pand wordt uitleg gegeven over de werkwijze van het Spine & Joint Centre, zoals hier te zien in een van de trainingszalen.
In diverse ruimtes in het pand wordt uitleg gegeven over de werkwijze van het Spine & Joint Centre, zoals hier te zien in een van de trainingszalen.
In diverse ruimtes in het pand wordt uitleg gegeven over de werkwijze van het Spine & Joint Centre, zoals hier te zien bij de echo-meting.
De gasten ontvingen een attentie bij het verlaten van het mini-symposium.
De gasten ontvingen een attentie bij het verlaten van het mini-symposium.


Innoveren in de zorg
Tijdens de verschillende lezingen werd duidelijk dat innovatie niet is weg te denken uit de zorg. Sprekers mr. drs. Rob Dalmijn (voorzitter Raad van Toezicht van het Spine & Joint Centre), drs. Joep de Groot (Directeur van CbusineZ, het innovatiebedrijf van zorgverzekeraar CZ), Dr. Jan-Paul van Wingerden (Bestuurder Zorg van het Spine & Joint Centre) en Prof. Dr. Maurits van Tulder (Hoogleraar Doelmatigheidsonderzoek in de Gezondheidszorg, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam) belichtten diverse facetten van innovatie in de revalidatiezorg.

Een kijkje in de keuken
Aansluitend aan het officiële programma was er gelegenheid tot napraten in de hal van het gebouw, onder het genot van een hapje, drankje en live muziek. Ook werd er op diverse locaties in het gebouw door medewerkers uitleg gegeven over de werkwijze van het Spine & Joint Centre.

Wij kijken terug op een mooie jubileumviering, mede door alle enthousiaste reacties van onze gasten.