Tillen, met rechte rug bij het rechte eind?

Deel 1 – Enkele feiten op een rij

Naar aanleiding van een eerdere post merkten we dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over buk- en tiladviezen. In een serie van 4 artikelen willen we meer duidelijkheid geven over onze visie op bukken en tillen. Vandaag deel 1, waarin we een aantal feiten op een rij zetten.

rechte of gebogen rug?
 1. In 1972 heeft een Scandinavische onderzoeker, Alf Nachemson, gemeten wat de druk in onze tussenwervelschijven is in verschillende houdingen. Daaruit bleek dat die druk bij bukken het hoogst was. Men is gaan aannemen dat die hoge druk de oorzaak kon zijn van hernia’s van de tussenwervelschijf. Hieruit zijn de meeste tiladviezen voortgekomen. Door met een ‘rechte rug’, eigenlijk een verticale rug, te tillen houd je de hefboom van je romp klein en de druk op de tussenwervelschijf relatief laag.
 2. De zelfde onderzoeker, Alf Nachemson heeft zelf later aangegeven dat er helemaal geen verband is tussen die hoge druk en het kapot gaan van tussenwervelschijven.
 3. Engelse onderzoekers, Mike Adams en Patricia Dolan hebben aangetoond dat de buitenste ringen van de tussenwervelschijf de druk goed kunnen weerstaan. Ze kunnen dat zelfs beter bij een gebogen wervelkolom.
 4. Wanneer gezonde mensen vooroverbuigen schakelen de lange rugspieren ‘uit’ bij ongeveer 60° buiging. Dat kan omdat de rug dan mede wordt ondersteund door een passief weefsel, waaronder de enorm sterke peesplaat, de fascia thoracolumbalis.
 5. Deze fascia kan pas ondersteunen wanneer hij op spanning komt. Dit gebeurt vooral door buiging van de lage rug.
 6. Door de rug recht/hol te houden (lordose) voorkom je dat de fascia thoracolumbalis op spanning komt.
 7. De controle over de wervelkolom is een ingewikkeld systeem waar veel structuren bij betrokken zijn.
 8. Er zijn echter twee spieren van groot belang: de kleine rugspieren (mm. multifidi) en de lange rugspieren (m. erector spinae).
 9. De kleine rugspieren leveren subtiele controle (wervel voor wervel).
 10. De grote rugspieren leveren veel kracht, maar doen dit minder subtiel.
 11. Bij rugklachten zien we vaak dat de grote spieren zeer actief zijn, terwijl de kleine minder of niet mee doen. Het effect hiervan is dat bij voorover buigen de rug star en hol blijft.
 12. Optimale ondersteuning van de wervelkolom door gebruik van de passieve structuren is op deze manier niet mogelijk.

Er zijn veel uiteenlopende meningen over bukken en tillen. Moet je nu met een rechte rug tillen of niet? En zo ja wanneer? Wat is een rechte rug eigenlijk? In het volgende deel zullen we hierover een en ander op een rijtje zetten.