Eye movements in patients with Whiplash Associated Disorders: a systematic review

Door: Britta Kristina Ischebeck, Jurryt de Vries, Jos N. Van der Geest, Malou Janssen, Jan-Paul Van Wingerden, Gert-Jan Kleinrensink and Maarten A. Frens

Patiënten die een whiplashtrauma hebben meegemaakt, hebben heel veel verschillende klachten. Naast pijn en duizeligheid, spelen ook visusklachten (zichtklachten) een grote rol. 50% van de patiënten heeft vermoeide ogen, moeite met lezen en is gevoelig voor licht.
Het is nog niet geheel duidelijk waardoor deze visusstoornissen ontstaan, maar vermoedelijk speelt de functie van de nek een grote rol bij het ontstaan en in stand houden van de klachten. Vanuit de nek wordt veel informatie verkregen over de stand van het hoofd en de plaatsing van een lichaam in de ruimte. Deze informatie wordt naar de hersenen gestuurd en zorgt ervoor dat we met onze ogen op iets kunnen focussen, zelfs als wij ondertussen het hoofd bewegen. In de wetenschap wordt ervan uitgegaan dat het vermogen om op een object te focussen minder wordt, als vanuit de nek te weinig of de verkeerde informatie ‘verstuurd’ wordt.

In deze ‘systematic review’ werd onderzocht wat tot nu toe bekend is over visusstoornissen bij patiënten met traumatische nekklachten. Na het bestuderen van 833 eerdere studies werd bevestigd dat patiënten met traumatische nekklachten meer visusstoornissen hebben dan gezonde. Het bleek dat visusklachten bij nekpatiënten tot nu toe op drie verschillende manieren onderzocht werden. In de review worden deze drie manieren omschreven en de voor- en nadelen van elke methode worden aangegeven. Ook worden aanbevelingen gedaan voor wanneer welke meetmethode gebruikt zou moeten worden.

Wilt u meer weten? Lees dan de volledige (Engelstalige review) via deze link: Eye movements in patients with Whiplash Associated Disorders: a systematic review