Het Spine & Joint Centre

Het Spine & Joint Centre is een medisch specialistisch revalidatiecentrum voor de poliklinische behandeling van ernstige chronische rugklachten, bekkenklachten en nekklachten.

Heeft uw patiënt chronische klachten aan de nek, rug of bekken en kan een fysiotherapeut of specialist niet verder helpen? Mogelijk biedt een Spine & Joint Centre revalidatie-behandeling de oplossing!

Het vooronderzoek

Ons uitgebreide vooronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

De patiënt vult een aantal vragenlijsten in. Een deel van deze vragenlijsten wordt voorafgaand aan het vooronderzoek thuis ingevuld, het andere deel van de vragenlijsten vult de patiënt op de dag van het vooronderzoek bij ons in het centrum op de computer in.
Een belangrijk onderdeel van het intake-onderzoek is een aantal metingen die wij zullen uitvoeren.
Het gaat hierbij om een bewegingsanalyse door middel van video-meting en een echografisch onderzoek van buik en rug. Met deze onderzoeken kunnen wij onder andere lenigheid, kwaliteit van bewegen en specifiek gebruik van een aantal spieren in beeld brengen.
Na het invullen van de vragenlijsten en de uitvoering van de metingen, heeft de patiënt een uitgebreid gesprek met een van onze artsen en wordt hij/zij ook lichamelijk onderzocht.
Tijdens het gesprek zal de arts onder meer het ontstaan, het verloop en de ernst van de klachten bespreken. Ook worden de resultaten van de metingen met doorgenomen.
Hierop volgt een consult met één van onze revalidatieartsen. Deze bespreekt het advies of behandelplan met de patiënt en de daaraan gekoppelde doelstellingen voor de revalidatie.
Soms is op verzoek van de (revalidatie)arts een aanvullend onderzoek/consult in ons centrum nodig. Dit kan een gesprek met een psycholoog, manueel therapeut of andere therapeut zijn.

De behandeling

De revalidatiebehandeling is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

De behandeling begint met een intakegesprek met een van de therapeuten. In dit gesprek wordt het verloop van het revalidatietraject uitgelegd en worden de behandeldoelen besproken. Aan de hand van dit gesprek maakt de therapeut voor het behandelplan op maat voor de patiënt.
Het revalidatietraject bestaat uit 16 bijeenkomsten, verdeeld over 8 weken. U komt dus 8 weken lang, 2x per week een dagdeel van 3 uur naar ons revalidatiecentrum voor behandeling.
Samen met de therapeuten komt u in beweging, maar zult u ook op een juiste manier leren ontspannen en werkt u aan het herstel van uw lichaamsfuncties, waardoor u uiteindelijk uw dagelijkse activiteiten beter en met minder pijn kunt uitvoeren.
Op elke behandeldag krijgt u een groepsles over een onderwerp dat met uw klachten te maken heeft. Hierbij kunt u denken aan informatie over de werking van uw lichaam, pijn, balans in belasting en belastbaarheid en het maken van keuzes.
Een deel van de behandeling, waaronder de lessen, vindt groepsgewijs plaats. Daarnaast is er ruim aandacht voor uw specifieke doelen, vragen en knelpunten. Die kunt u met één van de therapeuten bespreken.
Elke behandeldag wordt de voortgang van de patiënt door de behandelaren geëvalueerd. Aan het eind van de 8 weken wordt het resultaat met de patiënt besproken en wordt nader bepaald hoe hij/zij de daarop volgende 3 maanden zelf verder gaat met de opgedane kennis en ervaring.
Na deze periode komt de patiënt terug in ons centrum voor een gesprek met één van de behandelaren. In dit gesprek evalueren we hoe de uitgezette lijn is voortgezet en wat de patiënt eventueel nog nodig heeft om het herstel goed te laten blijven verlopen.

Uw verwijzing

Wat doen wij na ontvangst van uw verwijzing:

– Controle van de verwijzing en documentatie
– Uitnodigen patiënt voor invullen vragenlijsten
– Inplannen vooronderzoek en afspraak revalidatiearts

U ontvangt als verwijzer terugkoppeling over de resultaten van het vooronderzoek en het eventuele verdere verloop van de behandeling.

Meer weten?

Op deze website vindt u achtergronden, publicaties en patiëntenervaringen. Heeft u verdere vragen of verzoeken, neem dan contact op of lees onze Position Paper.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond het Spine & Joint Centre, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte!